Dystra utsikter att uppfylla bredbandsmålet

Du kanske har hört begreppet ”bredbandsmålet” fladdra förbi lite titt som tätt, men har du egentligen koll på vad Regeringens bredbandsstrategi, som antogs 2016, egentligen går ut på? I korthet är det en plan som säger att ”hela Sverige vara helt uppkopplat år 2025” – men redan nästa år ska 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s (år 2025 ska 98 procent ha tillgång till tio gånger så snabbt bredband, det vill säga 1 Gbit/s). Det här låter väl utmärkt i en allt mer uppkopplad värld, viktigt för såväl samhällsmedborgare som för företag som konkurrerar på en allt mer global marknad. En demokratifråga, helt enkelt. Problemet är bara att Sverige tycks få svårt att nå målsättningen. Målen är teknikneutrala och därför kan de lika gärna uppfyllas genom ännu mer utbyggnad av fiberoptiska nät, som av snabba mobila uppkopplingar. I många stadsregioner och tätorter har 2020-målet redan uppnåtts – men i glesbygden ser det betydligt värre ut. I Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning framgår att blott 41 procent av hushållen och 46 procent av företagen i glesbygden idag har tillgång till uppkoppling på minst 100 Mbit/s – medan motsvarande siffra i tätorter är 86 procent för hushållen och 84 procent för företagen […] källa: binero blogg (publiserad 7 juni, 2019) läs hela artiklen här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment