EU:s nya upphovsrätt (nästan) i hamn

Det har varit en segdragen följetång med många tvära kast. Men nu verkar allt (?) vara klart för införandet av en ny EU-gemensam upphovsrättslagstiftning. Under gårdagen meddelade EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna att man slutligen lyckats enas om hur de nya reglerna ska se ut.  ”Uppgörelsen utgör ett viktigt steg mot att rätta till ett tillstånd som har tillåtit ett fåtal företag att tjäna enorma summor pengar utan att ersätta de tusentals kreatörer och journalister vars arbete de förlitar sig på”, skriver den tyske kristdemokraten Axel Voss, en av de starkaste förespråkarna för den nya lagstiftningen, i ett pressmeddelande. Vi har tidigare berättat om den hårda debatten kring utformningen av den nya digitala upphovsrätten – och flera förslag har under de senaste åren röstats ner och omarbetats. Främst har det handlat om osämja kring kraven på innehållsfilter, som gör plattformsägare ansvariga för materialet som laddas upp, samt den så kallade länkskatten som enligt en form av licensmodell ska ge till exempel nyhetssajter betalt när deras material delas och sprids. Anledningen till att förslaget innehållit dessa omstridda delar är att EU vill komma åt stora plattformar som Facebook, Google och YouTube, då man menar att dessa inte tar ansvar för det material som läggs ut på deras plattformar – trots att de samtidigt tjänar pengar på material som andra producerat. Kritikerna har dock menat att det främst kommer att vara mindre aktörer som drabbas ekonomiskt om de nya reglerna innefattar dessa aspekter – och att detta i förlängningen kan äventyra yttrandefriheten på nätet, och leda till att jättarna får en ännu starkare monopolställning […] källa: binero blogg (publiserad 14 februari, 2019) läs hela artikeln här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment