GDPR utmaning för Google – döms att betala dryga böter

Att GDPR skulle vålla problem för många amerikanska nätjättar förutspådde många. Inte minst i frågan om hur pass transparenta de är i fråga om att upplysa sina användare om och hur persondata samlas in, lagras och används. Nu har den första bilan fallit över Google, när den franska GDPR-tillsynsmyndigheten CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) dömt ut en nätt liten böteslapp på 50 miljoner euro (motsvarande drygt en halv miljard kronor) för att sökjätten brustit i att informera om hur persondata används, och i sitt förfarande för att få användarnas godkännande till att Google riktar personliga annonser mot dem. ”Det beslutade beloppet och böternas offentlighet är motiveras av allvarligheten i de överträdelser som konstaterats beträffande de grundläggande principerna i GDPR: öppenhet, information och samtycke”, menade CNIL i ett uttalande i samband med att bötesbeloppet ofentliggjordes. Google å sin sida, intog denna gång ett ödmjukt förhållningssätt och skriver i ett uttalande: ”människor förväntar sig höga krav på öppenhet och kontroll från ossVi är djupt engagerade i att uppfylla dessa förväntningar och kravet på samtycke från GDPR.” Böterna som CNIL utfärdade följde efter klagomål från två icke-statliga organisationer, None Of Your Business (NOYB) och La Quadrature du Net (LQDN), som ska ha samlat ihop ett mandat av 10 000 personer att driva ärendet mot Google.[…] källa: binero.blogg (publiserad 25 januari, 2019) läs hela artikeln här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment