Hur många domännamn finns det i världen?

Svaret på frågan i rubriken är enkelt uttryckt: väldigt många – eller närmare bestämt 342,4 miljoner registrerade domännamn under alla toppdomäner på marknaden. Det framgår av Verisigns rapport Domain Name Industry Brief för det tredje kvartalet av 2018. Det är en ökning med 2,6 miljoner domännamn jämfört med föregående kvartal och totalt har antalet registrerade domännamn ökat med 11,7 miljoner, eller 3,5 procent, under de senaste 12 månaderna. Statistiken för fördelningen av toppdomäner är uppdelad i det som kallas gTLD (general top level domain), ccTLD (country code top level domain, det vill säga nationers specifika toppdomäner) samt New gTLD (det som betraktas som ”nya” toppdomäner. Marknaden har som bekant öppnats upp rejält de senaste åren och nya toppdomäner har poppat upp som svampar ur jorden). Statistiken för fördelningen av toppdomäner är uppdelad i det som kallas gTLD (general top level domain), ccTLD (country code top level domain, det vill säga nationers specifika toppdomäner) samt New gTLD (det som betraktas som ”nya” toppdomäner. Marknaden har som bekant öppnats upp rejält de senaste åren och nya toppdomäner har poppat upp som svampar ur jorden) – […] källa: binero blogg (publiserad 8 januari, 2019) läs hela artikeln här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment