Lågt GDPR-förtroende hos svenskarna

Den här veckan fyller GDPR ett år – och det är ingen överdrift att påstå att den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen skakat om organisationer i hela Europa. Men, precis som jurister och experter försökte vara tydliga med hela vägen fram tills GDPR väl trädde i kraft 25 maj förra året, så handlar det om ett fortlöpande arbete som aldrig blir, eller får betraktas som, ”klart”.

Dels måste företag och organisationer säkerställa att de hela tiden lever upp till kraven, och dels måste de vinna EU-medborgarnas förtroende kring hanteringen av personuppgifter. Den första aspekten varierar förstås kraftigt mellan såväl organisationer som länder – vissa är långt framme medan andra fortfarande inte skaffat den överblick och de rutiner som behövs (och därför riskerar att få smäll på fingrarna (och potentiellt saftiga böter/sanktionsavgifter) vid en närmare granskning.

Vad gäller medborgarnas förtroende återstår också en brant klättring, även här i Sverige där GDPR-medvetenheten trots allt är större än i många andra europeiska länder. Datainspektionen, som är Sveriges så kallade tillsynsmyndighet för GDPR-relaterade ärenden, presenterade i dagarna en ny rapport som visar att så många som tre av fyra svenskar fortfarande är oroade över hur deras personuppgifter hanteras digitalt […]

källa: binero blogg (publiserad 20 maj, 2019)

läs hela artiklen här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment