Lavin av GDPR-anmälningar – streamingjättar riskerar miljardböter

Att den nya EU-gemensamma dataskyddslagstiftningen GDPR skulle leda till en mindre störtflod av anmälningar var kanske någorlunda väntat. Men att det under de drygt 250 dagar som gått sedan GDPR trädde i kraft redan lämnats in 95 180 klagomål, torde nog överträffa de flestas förväntningar (eller farhågor).  I en nyligen publicerad skrivelse berättar EU-kommissionen att majoriteten av de nära hundratusen anmälningarna som lämnats in till medlemsländernas tillsynsmyndigheter var relaterade till telemarketing, olika marknadsföringskampanjer och videoövervakning. Totalt inleddes 255 större granskningar av de nationella tillsynsmyndigheterna. I EU-kommisionens uttalande skriver man: ”Vi börjar redan se de positiva effekterna av de nya reglerna. Medborgarna har blivit mer medvetna om vikten av dataskydd och deras rättigheter. Och de utövar nu dessa rättigheter, som de nationella dataskyddsmyndigheterna ser i sitt dagliga arbete.”

Kraftig incidentrapportering

En annan central aspekt av GDPR är förstås kraven på organisationer att rapportera allvarliga incidenter, som dataintrång där personuppgifter äventyrats, inom 72 timmar. Detta krav har lett till att hela 41 502 sådana incidentrapporter lämnats in. Den massiva inrapporteringen kan tyda på att företag väljer att ta det säkra före det osäkra och därför rapporterar även mindre incidenter och incidenter som inte omfattas av GDPR. (Datainspektionen påpekade under hösten att de såg denna trend i Sverige). Med största säkerhet är det hotet om stora bötesbelopp som lett till den utbredda oron, i kombination med att många organisationer faktiskt fortfarande inte har full koll på vad som gäller kring GDPR.

Många internetjättar anmälda

Som vi tidigare skrivit om har införandet av GDPR gett amerikanska internetaktörer en hel del huvudbry. Ett tydligt exempel på hur kraften i GDPR kan användas för att skydda personuppgifter och integritet hos europeiska medborgarna, var när den franska tillsynsmyndigheten CNIL (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés) för någon vecka sedan gav Google en böteslapp på 50 miljoner euro för att sökjätten inte på ett tillräckligt tydligt sätt bett om användarnas samtycke till att deras data används för anpassning av annonser – och för att Google brustit i sin transparens och information om hur dessa data används […] källa: binero blogg (publiserad 5 februari, 2019) läs hela artikeln här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment