Världens företag drabbas av attacker – men förståelsen och beredskapen är låg

91 procent av världens globala företag har råkat ut för en affärsförstörande IT-incident (intrång och attacker som lett till signifikanta störningar och driftstopp av affärsverksamheten eller påverkan anläggnings- och driftsutrustning) under de senaste två åren – och hela 60 procent har drabbats av två eller fler sådana allvarliga incidenter. Det visar en ny global undersökning från Ponemon Institute där man tillfrågat över 2400 globala organisationer i hela världen. Trots denna dokumenterade historia av skadliga attacker visar Ponemons undersökning dessvärre också att 54 procent av organisationerna inte mäter, och därför inte förstår, affärskostnaderna för IT-incidenter. Av de organisationer som mäter företagens kostnader för cyberrisk är 62 procent inte övertygade om att deras mätvärden faktiskt är korrekta. Därmed riskerar de att fatta beslut om fördelning av resurser, investeringar i teknik och prioritering av hot, utan korrekt kritisk information – till exempel kostnader för IP-stöld eller bortfall i produktivitet och intäkter. De tillfrågade organisationerna erkänner också att de inte heller använder de KPI:erna (Key Performance Indicators) som de själva anser vara viktigast för att bedöma och förstå cyberrisker. Till exempel värderar 64 procent ”tid för bedömning/analys” som en viktig KPI men endast 49 procent mäter detta. 70 procent värderar ”tid för åtgärd” som en viktig KPI men endast 46 procent mäter det. Vidare tror bara 30 procent av de tillfrågade att deras organisationer kan översätta KPI-risker för internet i praktisk handling – […] källa: binero blogg (publiserad 18 december, 2018) läs hela artiklen här

Comments

  • admin
    16 juni, 2019 at 20:36

    En test för kommentarerna

chat
Add a comment