Webben fyller 30 år – får syrligt grattis av sin fader

En halv dag för sent, men icke desto mindre vill vi utropa ett stort hurra för att webben, World Wide Web, fyller hela 30 år! Det är idag svårt att föreställa sig en värld utan global uppkoppling och blixtsnabb kommunikation. Men att Internet skulle bli vad det nu är, var det få som kunde föreställa sig den 11 mars 1989 när Sir Tim Berners-Lee skickade ett förslag till CERN på WWW, ett informationshanteringssystem som baserades på ett hypertextsystem på sammankopplade datorer som sedan länkades vidare över Internet. Resten är, förstås, historia.

Men även om webben idag genomsyrar i princip hela våra samhällen och ekonomier, så är det en kritisk skapare som gratulerar sitt barn och reflekterar över åren som gått. På webfoundation.org skriver Berners-Lee bland annat:

”Webben har blivit ett allmänt torg, ett bibliotek, ett läkarmottagning, en butik, en skola, en designstudio, ett kontor, en biograf, en bank och mycket mer”.

Trots de många vinsterna menar han att webben som vi känner den idag till stor del är ”dysfunktionell”.

”Samtidigt som webben har skapat möjligheter, gett marginaliserade grupper en röst och gjort våra dagliga liv enklare, har den också skapat möjlighet för svindlare, gett en röst till dem som sprider hat och gjort alla former av brott lättare att begå”, skriver Berners -Lee skrev, och pekar på några tydliga områden som han menar måste åtgärdas som Internet ska bli vad hans vision för det ursprungligen var.

• Överlagda och skadliga avsikter, som statligt finansierad hacking och attacker, kriminella beteenden och onlinetrakasserier.

• Systemdesign som skapar ”perversa” incitament där värdet för användaren offras, till exempel genom annonsbaserade intäktsmodeller som kommersiellt belönar clickbait och viral spridning av falsk information.

• Oavsiktliga negativa konsekvenser av välvillig design, som den rasande och polariserade samtalstonen och kvaliteten på diskursen online. […]

källa: binero blogg (publiserad 12 mars, 2019)

läs hela artiklen här

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment